Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Galanteri

Një ditë pune si profesionist:

Sapo përfundoi shkollën profesionale, Anjeza u punësua pranë një fabrike, ku prodhohen veshje dhe aksesorë prej lëkure. Anjeza i njeh mirë veçoritë e lëkurës dhe ka mësuar të përdorë të gjitha makineritë industriale për qepjen e veshjeve dhe aksesorëve.

 

Sot, ajo duhet të krijojë një çantë lëkure, duke ndjekur të gjithë hapat dhe proceset e duhura. Anjeza fillon të realizojë skicën teknike të çantës së lëkurës dhe i kushon vëmendje të veçantë. Më pas, ajo përzgjedh lëkurën e përshtatshme, bazuar në modelin e skicuar. Anjeza ndërton kallëpin me shenjat përkatëse, të cilat do e ndihmojnë më pas për të realizuar qepjen dhe vendosjen e aksesorëve të tjerë.

 

Duke përdorur makineritë qepëse, ajo bashkon dhe qep pjesët përbërëse të çantës. Më pas, ajo monton aksesorët e tjerë, zinxhirin, rripin dhe disa aksesorë dekorues. Tashmë, çanta duket e mrekullueshme.

 

Anjeza bën një rikontroll të imtësishëm të çantës dhe sigurohet që puna është kryer sipas standardeve. Në vijim ajo përllogarit koston e produktit, bazuar në pjesët përbërëse të tij dhe ia prezanton çantën përgjegjëses së prodhimit, e cila e përgëzon dhe e falenderon për punën e mirë.
Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat Natyrore
- Njohuri në lëndën e kimisë. Njohje e proceseve të përpunimit të lëkurës
Art / Kreativitet
- Zhvillimi i modeleve duke iu përshtatur aspektit artistik dhe kulturës
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët