Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Konstruksione metalike

Një ditë pune si profesionist:

Pak orë me parë Denisi dhe përgjegjësi i tij ishin në një vilë të sapo ndërtuar. Klienti, pronari i vilës, dëshironte të vendoste dritare me material alumini dhe një derë të jashtme metalike. Përgjegjësi i shpjegoi Denisit se cilat materiale dhe profile metalike duhet të përdoren. Më pas, ata bënë matjet dhe mbajtën shënim përmasat e dritareve dhe të derës. Gjithashtu, Denisi bëri një skicë të thjeshtë me detajet e kërkuara nga klienti.

 

Në punishte, Denisi bën gati të gjitha veglat e punës dhe ambientin e nevojshëm. Duke u bazuar te skica, ai përcakton llojet e materialeve që nevojiten dhe sasinë e tyre. Më pas, Denisi planinikon procesin teknologjik dhe pajisjet ndihmëse për realizimin e dritareve dhe të derës së jashtme. Pasi merr në magazinë materialet e nevojshme, ai fillon punën.

 

Denisi realizon me kujdes prerjen dhe shpimin e metaleve. Më pas bën prerjet, shpimet, saldimet dhe montimet e konstruksioneve metalike. Përgjegjësi i vjen në ndihmë për ndërtimin e derës së jashtme. Së bashku ata punojnë për të salduar dhe për të montuar pjesët përbërëse të derës.

 

Ai bën një kontroll të fundi e më pas, ai paketon të gjitha dritaret e duraluminit, që ato të mos pësojnë dëmtime gjatë transportit. Në fund, ai bën përllogaritjen e kostos dhe ia dorëzon përgjegjësit të tij.
Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Matematikë
- Njohuri në gjeometri, për llogaritjen e sipërfaqeve, volumeve etj dhe për vizatimin teknik.
Gjuhë shqipe
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Shkencat Natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët