Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Mbështetje për përdoruesit e TIK

Një ditë pune si profesionist:

Sot, Fationi do e nisë ditën e punës në zyrën e një klienti. Ai konguron lidhjen me internetin dhe instalon programin “Team viewer”. Në këtë mënyrë ai mund të hyjë në kompjuterin e klientit nga zyra e tij dhe ta ndihmojë klientin sa herë ai ka nevojë.

 

Pasi kthehet në zyrën e tij, Fationi merr një telefonatë nga një klient i mërzitur. Fationi e ngre telefonin pasi mbikqyrësi i tij është është i zënë për momentin. Klienti ka problem me gjetjen e të dhënave të tij. Fationi lidhet me kompjuterin e tij nëpërmjet TeamViewer dhe evidenton shkakun e problemit; disku i të dhënave ka defekt.

 

Ai i telefonon mbikqyrësit të tij dhe i shpjegon problemin e klientit. Mbikqyrësi e dërgon Fationin tek klienti për të ndrequr problemin. Fationi është krenar për besimin e mbikqyrësit të tij dhe që ai e lejoi që të punojë në mënyrë të pavarur. Për fat të mirë, klienti i ruan të dhënat në mënyrë të vazhdueshme në një disk të jashtëm. Pasi Fationi arrin në zyrën e klientit, ai merr të gjitha programet dhe të dhënat nga ky disk dhe më pas sigurohet që çdo gjë të funksionojë përsëri siç duhet. Klienti e falenderon Fationin për zgjidhjen e shpejtë dhe ndihmën e tij.

 

As që nuk e vuri re se si kishte kaluar koha dhe se ishte duke punuar përsëri jashtë orarit. Mirënjohja e klientit të kënaqur e bëri ta harronte lodhjen.
Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Gjuhë shqipe
- Komunikimi dhe shkrimi i kërkesave dhe problemeve në mënyrë të qartë.
Teknologji informacioni dhe komunikimi
- Njohja e sistemeve kompjuterike
Gjuhë e huaj
- Komunikim me klientët e huaj
Matematikë
Shkencat Natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Mungesë alergjie apo intolerance.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët