Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Metalurgji dhe Fonderi

Një ditë pune si profesionist:

Gjoni punon në uzinën metalurgjike, në repartin e fonderisë. Në këtë repart shkrihen materiale metalike, për të krijuar modele dhe forma të madhësive të ndryshme.

 

Gjoni dhe kolegët e tij pajisen me veshjet e posaçme, të cilat ruajnë shëndetin nga temperaturat e larta apo dëmtime të ndryshme. Kur inxhinieri drejtues i teknologjisë njofton për porosinë e rradhës, Gjoni dëgjon me kujdes dhe mban shënime. Në llim, ai duhet të përdorë furrën për të shkrirë metalin që nevojitet. Nga furra, nëpërmjet një kanali të posaçëm, metali i shkrirë depozitohet në kallëpa. Gjatë këtij procesi, Gjoni sigurohet që çdo papastërti është eliminuar dhe mbetjet e ndryshme janë veçuar me kujdes. Pasi metali i lëngshëm ftohet dhe ngurtësohet, ai sistemon kallëpat një e nga një, në mënyrë që të transportohen lehtësisht.

 

Për krijimin e një modeli të ri, Gjoni realizon skicën me kujdes, duke përdorur përmasat e duhura. Më pas, ai organizon vendin e punës dhe përzgjedh veglat e punës, mjetet ndihmëse dhe llojin e materialeve që do të përdorë. Me durim dhe duke u bazuar te skica, ai arrin të krijojë modelin me sukses.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat Natyrore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Mungesë alergjie apo intolerance.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët