Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Mirëmbajtje dhe riparime mekanike

Një ditë pune si profesionist:

Alberti, sapo mbaroi me sukses shkollën profesionale, u punësua në një fabrikë ku prodhohen materiale hidraulike dhe mekanike. Çdo mëngjes, ai kontrollon dhe vë në funksionim makinat e prodhimit dhe të paketimit. Për këtë arsye, ai diagnostikon me rradhë makineritë, e më pas mban shënime dhe plotëson raportin teknik.

 

Alberti lexon me kujdes dokumentacionin teknik, instruksionet e përdorimit dhe manualet teknike të makinerive, para llimit të punës. Sot, ai po riparon një makineri paketimi. Makineria bën një zhurmë shqetësuese, ndërsa forma e materialit të paketimit nuk është prerë saktë. Alberti diagnostikon makinerinë dhe kupton që një nga pllakat metalike të makinerisë është shtrembëruar dhe krisur, ndërsa thika prerëse ka nevojë të mprehet. Ai njofton përgjegjësin e prodhimit që të ndalojë paketimin e produkteve, derisa të rregullohet problemi.

 

Hap pas hapi, Alberti çmonton pjesët e makinerisë. Më pas, ai merr pllakën metalike të krisur dhe drejton pllakën metalike, deri sa ajo merr formën e saj të mëparshme. Më pas, ai saldon pjesën e krisur dhe pastaj e lëmon, në mënyrë që të krijohet një sipërfaqe e njëtrajtshme. Sërish me kujdes, ai monton pjesët e makinerisë dhe bën një provë funksionimi. Makineria punon siç duhet, ndaj ai lajmëron përgjegjësin e prodhimit që të vazhdojë procesin e paketimit.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Matematikë
- Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike. Tё realizojё matjet e nevojshme dhe tё hartojё skicat e nevojshme tё punimit tё detaleve.
Teknologji informacioni dhe komunikimi
- Të bëjë kërkime në internet, për të kuptuar më mire pjesët përbërëse dhe skemën teknike të makinerive komplekse
Shkencat Natyrore
Gjuhë shqipe
Art / Kreativitet
Gjuhë e huaj
Shkencat shoqërore
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët