Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Panele diellore dhe hidraulike

Një ditë pune si profesionist:

Sot, Sidita duhet të ndihmojë mbikqyrësin e saj për të instaluar një sistem të ri ngrohje një apartament. Ajo shikon dokumentacionin dhe skicën 3D në kompjuter. Bazuar në këtë dokumentacion, Sidita duhet të përgatisë listën e materialeve të nevojshme. Prandaj ajo duhet të zgjedhë tubat dhe armaturat për sistemin e ngrohjes. Bashkë me mbikqyrësin ata zgjedhin llojin e tubit që i përshtatet pritshmërive të klientit rreth çmimit por gjithashtu edhe kushteve të dhomave. Pas përfundimit të listës ajo duhet të porosisë materialin e nevojshëm.

 

Më pas Sidita dhe mbikqyrësi i saj nisen për të shtruar tubacionet për furnizimin me ujë të nxehtë dhe të ftohtë në një kantier ndërtimi.

 

Ajo i pret tubat metalikë me gjatësinë e specifikuar, i përkul sipas formës së dëshiruar, pret fijet dhe i bashkon pjesët e ndara të tubave me njëra-tjetrën. Kjo punë është e lodhshme, por asaj i pëlqen.

 

Mbikqyrësi i saj i shpjegon se si të punojë me kujdes dhe si të mbrojë veten dhe të tjerët duke ndjekur rregullat e sigurisë, duke marrë masat parandaluese ndaj aksidenteve dhe duke veshur pajisjet mbrojtëse personale. Pas kësaj, ajo vendos sistemin në punë. Ata kontrollojnë së bashku nëse sistemi po punon ashtu si duhet, nëse gjitha tubacionet janë shtrënguara mirë dhe nëse cilësimet e temperaturës janë të sakta.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Matematikë
- Njohuri matematikore për përllogaritjet hidraulike
Shkencat Natyrore
- Njohuri në lëndën e fizikës dhe kimisë.
Teknologji informacioni dhe komunikimi
- Përdorimi i sistemeve kompjuterike për hedhjen e diagrameve të të dhënave.
Gjuhë shqipe
Shkencat shoqërore
Gjuhë e huaj
Art / Kreativitet
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Mungesë alergjie apo intolerance.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët