Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Programim

Një ditë pune si profesionist:

Sidorelës i është kërkuar që të krijojë një modul të ri për një program kontabiliteti. Për këtë qëllim, ajo dhe mbikëqyrësi i tij së pari e diskutojnë projektin me klientin dhe e pyesin me saktësi në lidhje me nevojat e tij. Më pas, mbikëqyrësi i jep Sidorelës detyrën për të analizuar programin ekzistues të klientit dhe për të përcaktuar modulin e ri.

 

Së pari, Sidorela krijon konceptin e programit kompjuterik. Pastaj fillon programimin, duke dokumentuar qartë funksionin e secilës pjesë të programit.

 

Nëse Sidorela nuk është e sigurt se si të vazhdojë, ajo kërkon në internet për të gjetur ndonjë zgjidhje në forumet në gjuhën angleze ose shikon video shpjeguese. Nëse ende vazhdon të mos jetë e sigurt se si të vazhdojë, ajo kërkon këshilla nga kolegët ose mbikëqyrësit e saj.

 

Pastaj, ajo teston çdo pjesë të programit në detaje. Në veçanti, Sidorela teston ndërveprimin e modulit të ri me mjedisin ekzistues të programit. Pasi e përfundon, ajo e prezanton modulin te mbikëqyrësi i saj. Meqenëse çdo gjë funksionon në mënyrë të përkryer, ajo lejohet që ta instalojë programin në kompjuterat e klientit.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Teknologji informacioni dhe komunikimi
- Kërkimi i informacionit, mësimi i teknologjive të reja.
Matematikë
- Algoritmi, zgjidhja e problemeve, të menduarit logjik.
Gjuhë e huaj
- Mësimi nga mediat online, terminologjia e sistemeve dhe gjuhve kompjuterike.
Gjuhë shqipe
Shkencat Natyrore
Shkencat shoqërore
Art / Kreativitet
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Mungesë alergjie apo intolerance.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët