Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Rrjete të dhënash

Një ditë pune si profesionist:

Lori punon në një kompani TIK në detyrën e teknikes për rrjetet e të dhënave.

 

Sot, ajo do të punojë në një projekt, të cilin e ka filluar disa ditë më parë. Një klient ka hapur një zyrë shërbimesh dhe ka nevojë të konfigurojë kompjuterat dhe programet e tyre. Lori duhet të konfigurojë edhe një program antivirus. Meqenëse nuk e ka bërë këtë punë asnjëherë e vetme më parë, ajo fillimisht ka kontrolluar me kujdes çdo hap që duhet të ndjekë. Gjatë javës së fundit, ajo ka lexuar edhe dokumentacionin e një projekti të ngjashëm. Përveç kësaj, ajo ka parë edhe një video në internet në gjuhën angleze që shpjegon si duhet të realizohen konfigurimet.

 

Pasi konfiguron të gjitha pajisjet dhe programet, Lori kryen testimet e nevojshme, për t’u siguruar që gjithçka funksionon mirë. Më pas, ajo dokumenton të gjithë punën me kujdes. Udhëzimet për proceset më të rëndësishme, siç është hyrja/log in dhe ruajtja e të dhënave, duhet të shkruhen qartë dhe të jenë të kuptueshme.

 

Lori është krenare që mbikëqyrësi i beson asaj dhe që e lejon të punojë në mënyrë të pavarur. Gjithashtu, ajo është e lumtur që ka marrë vlerësim të mirë.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Teknologji informacioni dhe komunikimi
- Njohja e harduere dhe sistemeve kompjuterike
Matematikë
- Konvertimet binare, kalkulimet dhe logjika matematikore.
Gjuhë e huaj
- Leximi i manualeve dhe vetë mësimi në media online.
Gjuhë shqipe
Shkencat Natyrore
Shkencat shoqërore
Art / Kreativitet
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Mungesë alergjie apo intolerance.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët