Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Rrobaqepësi

Një ditë pune si profesionist:

Ejona punon si rrobaqepëse në një atelie mode. Ajo është e specializuar në krijimin e fustaneve dhe veshjeve për evenimente festive.

 

Në atelie mbërrin një kliente dhe Ejona e përshëndet me mirësjellje. Klientja interesohet për një fustan të përshtatshëm për mbrëmje mature. Ejona i prezanton dhe i sugjeron klientes disa modele nga katalogu i ateliesë dhe disa materiale tekstili me ngjyra të ndryshme. Klientja ndjehet shumë e kënaqur me sugjerimet e Ejonës dhe përzgjedh modelin e fustanit. Më pas, Ejona merr masat trupore të klientes dhe përcakton çmimin e fustanit. Ajo i thotë klientes që fustani do të jetë gati për provë ditën e nesërme.

 

Pasi përshëndetet me klienten, Ejona llon të skicojë dhe të krijojë modelin e fustanit. Gjatë ditës, Ejona qep me kujdes të gjitha pjesët e fustanit dhe, pasi e hekuros, e vendos në manikin. Ajo njofton me mesazh klienten që fustani ka përfunduar.

 

Klientja e falenderon Ejonën për punën e mirë dhe i thotë që së shpejti do të bëjë një porosi tjetër.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Art / Kreativitet
- Dizenjimi i stileve dhe modeleve të ndryshme të veshjeve dhe aksesorëve
Shkencat Natyrore
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
- Komunikim i qartë dhe i rregult me klientët
Matematikë
- Matje, përllogaritje dhe format gjeometrike
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët