Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Shërbime karrocerie

Një ditë pune si profesionist:

Oltjoni dhe Rubini punojnë në një servis automjetesh, prej rreth 6 muajsh. Në këtë servis, ata ofrojnë kryesisht shërbime karrocerie për automjete të ndryshme. Ata përdorin doreza dhe maskë fytyre për t’u mbrojtur nga dëmtimet.

 

Në servis vjen një automjet i tipit veturë, i cili kishte pësuar një aksident. Oltjoni fillon të inspektojë automjetin, ndërkohë që Rubini diskuton me klientin dhe mban shënime. Për të kthyer automjetin në gjendjen e mëparshme, duhet të bëhen këto riparime:

 

1. Zëvendësimi i parakolpit
2. Ndreqja e kofanos (derës së motorit)
3. Lyerje e pjesës së përparme të dëmtuar të automjetit

 

Në fillim, ata çmontojnë me kujdes pjesët e dëmtuara të veturës. Më pas, Oltjoni porosit një parakolp të ri të përshtatshëm. Ndërkohë, Rubini ndreq kofanon, e cila është shtrembëruar dhe saldon disa pjesë të cilat janë dëmtuar. Më pas, ai e smerilon dhe e pastron kofanon, për ta bërë gati për t’u lyer. Të nesërmen, ata përzgjedhin bojën e duhur dhe lyejnë kofanon dhe parakolpin. Pasi boja është tharë, ata montojnë me kujdes parakolpin dhe kofanon.

 

Makina duket sërish e re dhe klienti është shumë i kënaqur.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat Natyrore
- Njohje e lëndëve kimike
Matematikë
Art / Kreativitet
Gjuhë shqipe
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Shkencat shoqërore
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët