Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Shërbime motorike

Një ditë pune si profesionist:

Berti bëhet gati të riparojë motorin e një taksie, që sapo ka mbërritur në servis. Pasi lexon me kujdes instruksionet përkatëse, ai mundohet të kuptojë më shumë mbi funksionimin e motorit, duke dëgjuar zhurmën që motori bën kur ndizet. Berti fillon të diagnostifikojë automjetin sipas instruksioneve dhe ndërkohë mban shënime pas çdo kontrolli që kryen. Ai diagnostifikon sistemin e vajisjes së motorit, sistemin elektrik të motorit, mekanizmin e shpërndarjes së gazeve, sistemin e ftohjes dhe sistemin e ushqimit dhe shkarkimit të motorit.

 

Pasi i tregon përgjegjësit të tij problemin që ka gjetur në mosfunksionimin e motorit, ai përllogarit koston e pjesëve që duhen ndërruar. Të nesërmen në mëngjes, Berti përgatit mjetet e punës dhe merr nga magazina pjesët e motorit që do të ndërrojë. Ai tregon kujdes, pasi disa pjesë të motorit janë delikate dhe mund të dëmtohen gjatë punës. Pasi përfundon montimin e të gjithë pjesëve, Berti ndez makinën dhe çdo gjë duket mirë..

 

Ndërkohë që Berti plotëson raportin teknik, hyn klienti (shoferi i taksisë), i cili e falenderon Bertin për punën e mirë.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Matematikë
- Në përdorimin e numrave, veprimeve matematikore dhe funksioneve gjeometrike.
Shkencat Natyrore
Gjuhë shqipe
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Shkencat shoqërore
Art / Kreativitet
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Mungesë alergjie apo intolerance.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët