Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Shërbime në mjetet e rënda të transportit

Një ditë pune si profesionist:

Marseli punon në një servis të specializuar për riparimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve të rënda të transportit. Servisi ka dhe disa punonjës të tjerë, ndër të cilët një inxhinier mekanik.

 

Inxhinieri lajmëron Marselin se për pak minuta mbërrin një kamion me ngarkesë të rëndë vetëshkarkues. Ai i thotë Marselit të bëjë gati veglat e punës, instruksionet përkatëse dhe të lexojë raportin teknik për t’u njohur me shërbimet e mëparshme që i janë bërë këtij kamioni në servisin e tyre.

 

Fillimisht, Marseli kryen një inspektim vizual, e më pas lidh kompjuterin për të diagnostifikuar kamionin me programin përkatës. Më pas, ai përdor veglat e tjera për të kontrolluar disa pjesë xhenerike të kamionit.

 

Nga diagnostifikimi, Marseli zbulon tre probleme.
a. Sistemi i frenimit nuk punon sipas parametrave.
b. Një nga fenerët është djegur.
c. Ngarkesa e rëndë ulet dhe ngrihet shumë ngadalë.

 

Marseli zbulon se sistemi i frenimit ka nevojë për alkool dhe se zinxhiri kryesor që mundëson lëvizjen për shkarkimin e ngarkesës, është liruar. Pasi bën zëvendësimet dhe montimin e pjesëve të kamionit, Marseli sigurohet që ka bërë punë të mirë duke bërë provat teknike.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat Natyrore
- Njohuri të lëndës së fizikës
Gjuhë shqipe
Matematikë
- Njohuri të veprimeve dhe kalkulimeve matematikore
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Mungesë alergjie apo intolerance.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët