Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Shërbime xhenerike

Një ditë pune si profesionist:

Arbri punon në një autoservis, ku sapo ka mbërritur një automjet. Drejtuesja e mjetit ndjen një tronditje në volantin e timonit kur frenon, sidomos në një shpejtësi mbi 70 Km/orë.Arbri përcakton dy fusha të mundshme për diagnostifikimin dhe riparimin e automjetit:

  • Hidroelektrike
  • Mekanike

 

Duke përdorur pajisjen testuese, Arbri kryen matjet dhe kontrollet e nevojshme dhe nis kontrollin pamor të elementeve të sistemit të frenimit. Nga matjet e kryera ai përcakton pjesën e dëmtuar në sistemin e frenimit.

 

Arbri diskuton me përgjegjësin e tij për të vazhduar procesin për riparimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara dhe pasi merr miratimin, ai përgatit listën e materialeve të nevojshme. Gjithashtu, ai bën një përllogaritje paraprake të faturës që duhet të paguajë klienti. Pasi ka lexuar instruksionet e duhura, Arbri zëvendëson pjesët e dëmtuara dhe në fund ai kryen provën e funksionimit përfundimtar.

 

Pas këtij procesi Arbri plotëson dokumentacionin teknik dhe dorëzimin e automjetit tek klienti.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat Natyrore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Shkencat shoqërore
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Art / Kreativitet
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët