Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Sigurime

Një ditë pune si profesionist:

Andi punon në një shoqëri sigurimi, në departamentin e shërbimit ndaj klientit. Çdo mëngjes, ai hap kompjuterin dhe kontrollon e-mailin, për kërkesa të klientëve. Ai kthen përgjigje me email dhe mesazh dhe cakton oraret për takimet me klientët.

 

Përpara takimeve, Andi lexon me kujdes të dhënat e kontratave, që t’ja prezantojë në mënyrë korrekte klientëve që do të takojë gjatë ditës. Pasi prezanton rrjedhshëm paketat e sigurimit, klienti nënshkruan kontratën dhe bën pagesën. Përgjegjësi është i kënaqur me punën e Andit dhe i thotë që ai do të përfitojë një bonus në fund të muajit.

 

Pas pak minutash, një koleg i kërkon ndihmë Andit për përllogaritjen e dëmit nga një aksident automobilistik. Së bashku, ata mbërrijnë në vendin ku ka ndodhur aksidenti dhe informohen mbi ngjarjen. Ata analizojnë me kujdes dëmin dhe kryejnë përllogaritjet e duhura. Në përfundim, ata informojnë klientin për hapat që duhet të ndjekë për marrjen e dëmshpërblimit.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Gjuhë shqipe
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Shkencat shoqërore
Gjuhë e huaj
Shkencat Natyrore
Matematikë
Art / Kreativitet
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Mungesë alergjie apo intolerance.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët