Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Sipërmarrje në agjenci turistike

Një ditë pune si profesionist:

Disa muaj më parë, Arsola nisi të punojë në një agjenci turistike. Sapo mbërrin në punë, ajo kontrollon e-mailin dhe sistemin e rezervimeve, për të verifikuar kërkesat e klientëve dhe rezervimet e kryera. Pasi bën rregullimet e nevojshme në sistemin e rezervimeve, Arsola printon dokumentacionin dhe ja tregon përgjegjëses së saj.

 

Përgjegjësja diskuton me Arsolën për krijimin e një pakete turistike për 20 persona, të cilët dëshirojnë të kalojnë fundjavën në një zonë bregdetare në Shqipëri. Menjëherë, Arsola telefonon klientin dhe me mirësjellje diskuton me të rreth vendndodhjes, llojit të hotelit, llojit të aktiviteteve etj. që klienti dëshiron.

 

Për t’u siguruar se paketa e përzgjedhur është e realizueshme, ajo bën verifikimet e nevojshme duke kontaktuar hotelin, agjencinë e transportit dhe furnitorët e tjerë. Arsola krijon axhendën dhe përllogarit çmimin e paketës turistike. Më pas, ajo e dërgon paketën turistike me e-mail në adresën e klientit.

 

Para se të mbyllë ditën e punës, Arsola bën postimin e paketave dhe ofertave turistike të agjencisë në rrjetet sociale.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat shoqërore
- Përgatitje e itinerarëve dhe sugjerim mbi destinacionet e turizmit.
Gjuhë shqipe
- Aftësi të mira shprehëse dhe bindëse. Komunikim i saktë me shkrim.
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
- Komunikim me turistët e huaj dhe krijimi i paketave turistike në gjuhë të huaj.
Matematikë
Shkencat Natyrore
Art / Kreativitet
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Mungesë alergjie apo intolerance.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët