Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Teknologjia e përpunimit të metaleve

Një ditë pune si profesionist:

Martini punon në një punishte ku prodhohen produkte nga metale të ndryshëm. Gjatë një dite pune, supervizori e njofton Martinin që së bashku do të vizitojnë ambientin e një vile. Martini merr me vete disa vegla të nevojshme. Sapo arrijnë, takojnë klientin, i cili dëshiron të ndërtojë kangjella për shkallët kryesore dhe një gardh për kopështin rreth vilës.

 

Martini bën matjet e nevojshme të shkallës dhe të perimetrit të kopshtit dhe mban shënime në bllokun e tij. Ai fillon të vizatojë dhe të skicojë modelin e kangjellës dhe të gardhit. Martini diskuton me supervizorin dhe përllogarit koston, e më pas ja komunikon klientit. Klienti pranon dhe Martini kthehet në punishte bashkë me supervizorin.

 

Në punishte, Martini përgatit veglat dhe mjetet e punës, e më pas planifikon të gjithë procesin teknologjik që do të ndiqet për ndërtimin e kangjellës dhe të gardhit metalik. Ai i jep formën e duhur metalit, saldon pjesët metalike dhe i monton për të krijuar produktin e kërkuar.

 

Martini njofton supervizorin që kangjella dhe gardhi janë ndërtuar. Supervizori e përgëzon për punën e mirë dhe i kërkon Martinit që ai ta ndihmojë për të lyer kangjellën dhe gardhin me bojë me ngjyrë të bardhë.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Matematikë
- Për kryerjen e vizatimeve dhe skicave të punës për përgatitjen e konstruksioneve metalike
Gjuhë shqipe
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Shkencat Natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët