Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Tekstil

Një ditë pune si profesionist:

Ema punon si specialiste tekstili në një laborator. Ajo kryen eksperimente dhe teste për të krijuar materiale tekstili me veçori të ndryshme. Ema ka fituar shumë njohuri në shkollë, gjatë praktikës profesionale.

 

Sot, menaxheri i laboratorit e informon Emën rreth kërkesës së një klienti të rëndësishëm. Ema duhet të kryejë disa procese ngjyrosje për mostrat e kërkuara nga klienti. Në përputhje me informacionin e paraqitur në dokumentacion, Ema planifikon hapat që duhet të ndjekë, veçoritë e tretësirave dhe bën kalkulimet e nevojshme.

 

Pasi fillon procesi i ngjyrosjes, Ema observon dhe kontrollon vazhdimisht parametrat e testimit. Nëse diçka nuk shkon sipas planit, ajo bën rregullimet e nevojshme. Më pas, Ema vijon me vlerësimin e ngjyrës së mostrës, duke e krahasuar atë me mostrën që ka dërguar klienti.

 

Në fund, ajo e dorëzon mostrën e ngjyrosur te menaxheri i laboratorit, i cili e kontrollon dhe e përgëzon Emën për punën e mirë.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat Natyrore
- Njohuri mbi fibrat tekstile dhe prejardhja e lëndës së parë
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët