Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Tregti

Një ditë pune si profesionist:

Ana punon në departamentin e veshjeve për femra në një qendër tregtare. Çdo mëngjes, sapo nis ditën e punës, ajo sigurohet që të gjitha rrobat të jenë të palosura mirë dhe të renditura sipas masave. Sapo ka ardhur furnizimi i ri, ndaj ajo heq nga rafti disa veshje të koleksionit të vjetër dhe i zëvendëson me veshjet e koleksionit të ri.

 

Një kliente kërkon një palë pantallona, të cilat nuk arrin t’i gjejë në masën e duhur. Ana bën një vlerësim me sy të gjatësisë së këmbëve të klientes dhe të perimetrit të belit dhe rekomandon ato modele që mund t’i përshtaten më mirë. Klientja gjen shumë shpejt një palë panatallona që janë masa e saj, te cilat i rrinë mirë. Ajo paguan tek arka, përshëndet dhe largohet e kënaqur.

 

Më pas Anës i afrohet një kliente tjetër që kërkon një veshje të përshtatshme për një festë ditëlindjeje. Ajo e pyet atë rreth ngjyrës dhe modelit të dëshiruar dhe i ofron disa modele fustanesh. Klientja provon disa nga prej veshjeve dhe Ana e këshillon në lidhje me ngjyrat dhe prerjet që i përshtaten më mirë. Klientja vendos të marrë një fustan ngjyrë jeshile. Meqë në dyqan për momentin nuk e kanë atë fustan në masën e dëshiruar, Ana e porosit fustanin në një dyqan tjetër të linjës. Klientja e pyet edhe për mënyrën e kujdesjes për fustanin. Ana shikon etiketën dhe i shpjegon klientes mënyrën e larjes së fustanit. Ajo i thotë mirupafshim klientes dhe i vendos në vendin e duhur rrobat që merr nga dhoma e zhveshjes.

 

Në fund të ditës së punës ajo kontrollon faturat e mallrave në sistem dhe më pas bën mbylljen e ditës.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Gjuhë shqipe
- Shprehia dhe aftësitë e mira verbale.
Art / Kreativitet
- Paraqitja tërheqëse e produkteve dhe shërbimeve.
Shkencat shoqërore
Shkencat Natyrore
- Njohja e kulturës së një vendi dhe i mjedisit rrethues.
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët