Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Zhvillim Uebi

Një ditë pune si profesionist:

Sot Lorna mori një detyrë të re nga eprori i saj. Një klient ka nevojë për një faqe të re në internet për një platformë sociale. Eprori i shpjegoi se në mënyrë që të regjistrohen në platformë, përdoruesit e rinj duhet së pari të shkruajnë adresën e tyre të e-mailit. Gjithashtu, Lorna sheh një video të shkurtër në internet në gjuhën angleze, për të mësuar teknikat e ndryshme që mund të përdorë për krijimin e faqes.

 

Më pas, ajo ulet në kompjuterin e saj në zyrë dhe fillon me futjen e kodit të programit. Ajo është e përqëndruar në detyrën e saj dhe zbaton të gjithat hapat e sugjeruara nga eprori i saj. Pasi mbaron copy të faqes, ajo kontrollon me kujdes për gabime dhe përfundon rreshtat e fundit të kodit që mungojnë.

 

Pjesa kryesore e kodit ka përfunduar dhe funksionalitetet kryesore të faqes janë krijuar sipas dëshirës së klientit. Megjithatë, faqa ka nevojë të zbukurohet me foto dhe gura tërheqëse dhe informacione të tjera. Për këtë, Lorna duhet të punojë bashkë me kolegët e saj. Së bashku, ata përzgjedhin formën e faqes, ngjyrat, fotot dhe shumë informacione të tjera.

 

Tani, faqa ueb është gati dhe Lorna ja prezanton eprorit të saj. Ai është shumë i kënaqur dhe e përgëzon. Së bashku, ata plotësojnë detajet e fundit dhe e bëjnë gati faqen për prezantim te klienti.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Teknologji informacioni dhe komunikimi
- Kërkimi i informacionit, mësimi dhe përdorimi i teknologjive të reja.
Matematikë
- Njohja e algoritmave dhe kalkulimi i përmasave.
Gjuhë e huaj
- Përdorimi i programeve dhe mësimi nga mediat online.
Art / Kreativitet
Gjuhë shqipe
Shkencat shoqërore
Shkencat Natyrore
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
- Shkrimi ne tastierë
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Mungesë alergjie apo intolerance.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët