Çfarë nevojitet për të pasur sukses?

Shërbime elektro-auto

Një ditë pune si profesionist:

Doriani punon në një servis ku riparohen automjetet. Në mëngjes ai merr një porosi me shkrim nga përgjegjësi i tij për të riparuar një automjet. Nga dokumentet e shkruara ai mëson se motori i mjetit në fjalë gulçon dhe se drita treguese e motorit është e ndezur. Para se të testojë makinën, Doriani vendos mbrojtëset e sediljes, të hapësirës ku vendosen këmbët si edhe të timonit për të mos i ndotur. Ai e fut automjetin në ofiçinë dhe lidh pajisjen diagnostikuese për të lexuar dhe kuptuar defektin e motorit. Me ndihmën e diagrameve të qarkut elektrik dhe të pajisjeve matëse, Doriani mat lidhjet elektrike dhe kontrollon komponentët.

 

Në fund, Doriani arrin ta kufizojë gabimin tek valvula flutur. Bazuar në këtë informacion dhe në përvojën e tij, Doriani arrin në përfundimin se riparimi mund të kryhet në dy mënyra: duke e pastruar valvulën ose duke e zëvendësuar atë. Ai i diskuton këto dy mundësi me përgjegjësin.

 

Doriani përllogarit koston për rregullimin e defektit dhe lajmëron klientin. Klienti eshte dakord dhe Doriani vijon me ndreqjen e automjetit. Më pas, ai bën një përditësim të softuerit në njësinë e kontrollit të motorit, programon valvulën e re futur dhe pastron memorien e defekteve. Ai plotëson formularin e porosisë së ofiçinës dhe e kalon për faturim.

Vlerësimi me yje

Kërkesat dhe aftësitë:

Kërkesat apo aftësitë e nevojshme për këtë profesion janë vlerësuar me .
Sa më shumë yje, aq më e rëndësishme është për profesionin, ndaj të sugjerojmë të fokusohesh te kërkesat apo aftësitë që kanë më shumë yje.
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Teknologji informacioni dhe komunikimi
- Vënia në punë e paisjeve diagnostikuese. Përditësimi i softuerit.
Shkencat Natyrore
- Njohja e lidhjeve elektronike. Kuptimi i rregullave të sigurisë gjatë kryerjes së punëve me elektricitet.
Matematikë
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Gjuhë e huaj
Art / Kreativitet
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Mungesë alergjie apo intolerance.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Hapi i radhës

Zgjidh mundësi të
tjera për eksplorim

Ku e mëson këtë profesion?
A përshtaten këto kërkesa me aftësitë e tua?
A është ky profesioni që të pëlqen?
Nëse po, do të gjesh më poshtë shkollën ku mund të ndjekësh profesionin.
Krahaso këtë profesion me një profesion tjetër
Shiko Krahasimin
Eksploro një profesion tjetër.
Shiko Profesionet
Cilat janë njohuritë mësimore më të rëndësishme për këtë profesion?
Njohuritë mësimore
Shkencat natyrore
Art / Kreativitet
Shkencat shoqërore
Gjuhë shqipe
Matematikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi
Gjuhë e huaj
Cilat janë kërkesat fizike që kërkon ky profesion?
Kërkesat fizike
Mungesë alergjie apo intolerance.
Përdorimi i duarve dhe gishtërinjve për të kryer lëvizje të koordinuara për realizimin e punëve të shpejta dhe të imëta.
Përdorimi i shpeshtë i krahëve dhe/ose këmbëve.
Ushtrimi i forcës fizike dhe qendrimi në këmbë për një kohë të gjatë.
Sens i mirë i shijes dhe nuhatjes.
Cilat janë kërkesat personale dhe sociale që kërkon ky profesion?
Kërkesat personale dhe sociale
Përshtatja me ritmin e shpejtë dhe me kërkesat e punës.
Aftësi për të punuar në grup/skuadër
Aftësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme
Përqendrimi i lartë në kryerjen e punëve
Ruajtja e qetësisë dhe e emocioneve në situata të vështira ose shqetësuese.
Përshtatja me oraret e ndryshme të punës.
Kënaqësia e krijimit të marrëdhënieve të afërta me klientët.
Të qenit i hapur, i komunikueshëm dhe korrekt me të tjerët